تاریخچه طراحی

(تاریخچه طراحی):

طراحی در معنای تخصصی، مفاهیم و کاربرد های متنوعی را در بر می گیرد. از این رو مانند واژه هنر با یک تعریف مشخص نمی­توان تمام جنبه­های آن را بیان کرد. طراحی در هر دوره مفهوم فلک را سقف را بشکافیم و طراحی نو در اندازیم خاصی داشته و هر هنرمندی دید و شیوه شخصی خود را ابراز کرده است.

از نظر تاریخی، قدیمی­ترین آثار کشف شده در این زمینه مربوط به 30هزار سال پیش است، از هنر دوران غارها تا امروز آثار بسیار متنوعی به جا مانده است.

در این آثار هنرمندان به تصاویر طبیعت نزدیک شده و گاه از آن فاصله گرفته است، بر اساس این ویژگی آثار به سه دسته تقسیم می­شوند: 1- دوره هنر نمادین2- دوره هنر واقع نما3- دوره هنر ذهنی

دوره هنر نمادین شامل هنر عنصر سنگ هنر تمدن­های باستانی و هنر تمدن­های دینی است. در هنر عنصر سنگ و هنر تمدن­های باستانی، نمادهای اساطیری به کار رفته ولی در هنر تمدن­های دینی از نمادهای مذهبی استفاده شده است.

آثار عنصر سنگ با ابزار ساده و محدود بر روی دیوار غارها، بدنه ظروف سفالین، پوست حیوانات و چوب به وجود آمده­اند نمونه­هایی از این آثاردرون غارهاست. این طرح­ها که حالت و حرکات حیوانات را به صورت نزدیک به طبیعت نمایش می­دهد، نماد قدرت جادویی آنهاست. از این رو انسان درون غارها نه تنها خالق تصویر بلکه آفریننده نمادهاست.

تصاویر درون غارها پس از گذشت هزاران سال ساده­تر و انتزاعی­تر شد. پس اولین تصاویر انسانی بر روی دیوار غارها به وجود آمد، بر روی غارهای استان لرستان که از قدیم ترین آثار کشف شده در ایران است، نیز نمونه تصاویر انسانی وجود دارد.

مهم­ترین آثار اواخر عصر سنگ، سفالینه­هایی است که گاه برای نمایش صحنه­های زندگی و گاه برای بیان اعتقادات مذهبی با اشکال هندسی و حیوانی نمادین منقوش شده­اند.

قدیمی­ترین آثار هنری تمدن­های باستانی مربوط به بین النهرین است. از مهمترین ویژگی­های این هنر نمادین موجودات ترکیبی و نمایش انسان با الگوی تصویری مشخص است.

در هنر آشور بدن انسان از روبرو و سر و پاها از نیم رخ تصویر شده است اما در ایران، بدن هم از نیمرخ تصویر شده ارتباط نیم تنه با سر و پاها طبیعی­تر است، در مصر باستان، برای نمایش اشکال از خطوط موازی استفاده شده است. اشیاءوموجودات اغلب از نیم رخ نمایش داده شده­اند. در هنر مصر هم بدن انسان با الگوی تصویری خواص نشان داده شده است. هنرمند مصری با کوچک­نمایی و بزرگ­نمایی موجودات اهمیت آنها را نشان می­داده است، هنر اسلامی هم با نمایش انسان و موجودات دیگر، به کمک خطوط موازی همراه با به کار گیری رنگ طلایی و رنگ­های ذهنی، ترکیب زوایای دید و فضا، شیوه­ای نمادین را ایجاد کرد. دوره هنر واقع­نما شامل هنر یونان و روم باستان، هنردوران رنسانس و هنر پس از آن تا دوران هنر نوین است. هنرمندان یونانی برای اولین بار در تاریخ، آثاری به تقلید از طبیعت به وجود آوردند؛ آن­ها برای نمایش واقع­نمایانه طبیعت، به کالبد شناسی، برجسته­نمایی و نمایش فضای سه بعدی توجه کرند.

از دوره رنسانس، هنرمندانی چون: 1-جوتو 2- مازاتچو 3- دناتللو 4- لئوناردو داونچی و5- میکل آنژ نمایش تصاویری سه بعدی را به صورت علمی پایه ریزی کردند.

 پس از دوران رنسانس، نمایش واقعی­نمایان طبیعت و آثار بروگل، رامبراند، گویا، کوربه و مانه بسیاری از هنرمندان دیگر ادامه یافت یا تحولات سریع اجتماعی اقتصادی، سیاسی قرن بیستم، سبک­های هنری نیز پی در پی تغیر کرد وزمینه حرکت­های هنری تازه­ای را ایجاد نمود. هنر مدرن و پست مدرن در این دوره مطرح شد.

نویسنده: شیوا آدیم.

/ 1 نظر / 445 بازدید

[ناراحت][عینک][ماچ][اوغ][اوغ]