به مناسبت 25 تیر ماه سالروز تأسیس سازمان تأمین اجتماعی و بهزیستی

ابتدا خواهشمند است خودتان را معرفی کنید ؟

من انور سید هادی هستم مسئول امور اداری کلینیک تأمین اجتماعی.

 

لطف کنید تعریف کلی در مورد تأمین اجتماعی ارائه بفرمایید ؟

تأمین اجتماعی به منظور اجرای و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ متناسب با برنامه های تأمین اجتماعی جهت تمرکز وجوه درآمدهای حاصله از وصول حق بیمه، سرمایه گذاری و نیز بهره برداری از آن به منظور اجرای تعهدات قانون تأمین اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی تشکیل گردیده است.

این سازمان طبق قانون، فهرست نهادهای و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 19/4/73 جزء نهاد های عمومی غیر دولتی قرار گرفته و دارای استقلال مالی و اداری است.

به منظور تحقق رسالت و اهداف خود نیازمند سازماندهی فعالیت های مختلف بیمه ای و درمانی و ایجاد ارتباطات سازمانی و فراسازمانی است. همچنین از جهت هدایت، هماهنگی و نظارت و کنترل امور به لحاظ حفظ اصل استقلال آن این سازمان دارای شورای عالی بوده که به مثابه مجتمع عمومی مؤسسات حمایتی اقتصادی عمل می نماید.

 

کلینیک تأمین اجتماعی شهرستان مهاباد در چه سالی و با چه هدفی تأسیس شده است؟

درمانگاه تأمین اجتماعی در آبان ماه سال 1376تأسیس شده است و هدف از تأسیس آن ممانعت از تحمیل هزینه سنگین به بیمار و حذف حتی المقدور مخارج و متلینگ ترخیص هر چه سریع تر بیمار و کاهش مراجعین بستری به بیمارستان و عدم اشغال تختهای بیمارستانی برای اعمال جراحیهای بزرگ می باشد.

 

آیا تأمین اجتماعی وابسته به سازمان یا نهاد خاصی است و بودجه بیمه از کجا تأمین می شود ؟

خیر، تأمین اجتماعی جزو سازمان های عمومی غیر دولتی و از نظر مالی و اداری مستقل از دولت است و زیر نظر وزارت رفاه فعالیت می نماید. بودجه تأمین اجتماعی حق بیمه های دریافتی از مشمولین تأمین اجتماعی و از محل سرمایه گذاری های حق بیمه ها و کمک ها و هدایای سایر اشخاص و ارگان ها و سازمان تأمین می گردد و از بودجه ی عمومی دولت هیچ استفاده ای نمی شود.

 

مزایا و معایب تأمین اجتماعی را بیان فرمایید؟

سازمان تأمین اجتماعی هیچ معایبی ندارد و از مزایای آن کوتاه مدت و بلند مدت بودن آن است. مزایای بلند مدت آن شامل مستمریهای بازنشستگی و از کار افتادگی کلی و  باز ماندگان و... می باشند. مزایای کوتاه مدت نیز شامل پرداخت هزینه های پروتز و ارتزو ایّام بیماری است.

 

مشکلاتی که در خصوص بیمه برای افراد ممکن است به وجود بیاید چیست؟

تنها مشکلی که ممکن است به وجود بیاید حجم زیاد مراجعین می باشد و همچنین با توجه به امکانات محدود مخصوص در زمینه دندان پزشکی مشکل داریم.

 

کلینیک تأمین اجتماعی تا چه حدی گنجایش دارد و آیا در آینده  قابل تبدیل به بیمارستان است  یا نه؟

تقریباً ظرفیت پذیرش روزانه 700 نفر می باشد و محیط فیزیکی درمانگاه قابل تبدیل به بیمارستان نیست. در صورت تبدیل به بیمارستان باید زمین بزرگتر و مناسب تری تهیه گردد.

 

اگر افراد مراجه کننده از دفترچه های شخصی دیگران استفاده کنند برخورد شما با این گونه افراد چگونه است؟

دفترچه ضبط می گردد و ضمن اخذ تعهد از بیمه شده اصلی در صورت تکرار دو برابر مبلغ استفاده شده به عنوان جریمه از بیمه شده اصلی اخذ می گردد.

 

چه بر نامه هایی جهت تقویت فعالیت های بیمه ای در دستور کار خود قرار داده اید؟

تلاش در جهت جذب دندان پزشک سوم و تلاش در جهت جذب پزشک متخصص چشم و رادیولوژی.

 

سخن آخر؟

با آرزوی موفقیت و پیشرفت روز افزون برای نشریه عزیزمان «ریگای ژیان».

 

مصاحبه کنندگان:

/ 0 نظر / 130 بازدید