گفتمان آسیب های اجتماعی

مشروح سخنان حاج آقا داداش زاده با عنوان گفتمان آسیب های اجتماعی که یکی از آنها طلاق میباشد.

طلاق یکی از پیامدهای ناگوار و تلخ زندگی است که طبعا برای گروه کثیری از انسانها اجتناب ناپذیر میباشد . اگر چه در این پروسه جدایی والدین بعضا کمک می کند تا آینده ای دگرگون داشته باشند اما متاسفانه اغلب فرزندان در این راه صدمه دیده حتی خود را مقصر و محکوم می بینند به همین خاطر در اینجا به طور اختصار به این موضوع اشاره شده و سعی داریم تا با بازنگری آن دریابیم که چگونه والدین می توانند علی رغم جدایشان کمک حال فرزندان خود باشند قبل از اینکه فرزندان دچار صدمات جدی روحی و روانی گردند .

 

تاثیر طلاق بر فرزندان چیست ؟

تاثیر مستقیم آن تزریق عواطف رنجور از جمله ترس ، خشم ، گیجی ، و بهت زدگی است . اما باید اذعان داشت که کودکان می توانند پس از مدتی به حیات طبیعی خود باز گردند . البته در این رابطه نقش والدین بسیار اساسی است. آنها باید کودکان خود را زیر چتر حمایت خود قرار دهند و هدایت صحیح را از آنان دریغ نکنند . طلاق به خصوص بر کودکان در دوران ابتدایی تاثیر عمیق تری می گذارد . حس عدم امنیت کودکان را به شدت آزار می دهد و آنها از بازگو کردن شرایط خانواده خود احساس شرمساری دارند . حتی پس از مدتی ممکن است که بچه های خود را سرزنش کنند . در این باره واکنش بچه ها متفاوت است . برخی غم و درد نهان خود را ابراز می کنند و بعضی دیگر آن را پنهان می کنند .

حاج آقا در مورد عملکرد والدین در این زمینه عنوان کردند:

به بچه ها کمک کنید تا عواطف خود را ابراز کند . چه از طریق بیان یا از طریق نوشتن ، نقاشی کردن و یا حتی از طریق موسیقی  به عواطف بچه ها احترام بگذارید. به بچه ها اطمینان دهید که احساسات آنها طبیعی است . تا آنجا که ممکن است علل جدایی را برای بچه ها توضیح دهید تا آنهادریابند که طلاق به علت تقصیر آنها صورت نگرفته است . اگر امکان دارد فرزندان خود را با بچه هایی که تجربه ی مشترکی دارند آشنا سازید تا آنها بفهمند که تنها نیستند اگر امکان دارد بچه های خود را با گروههای درمانی مخصوص طلاق آشنا سازد .

بارها در امر مشاوره با دخترها و پسرانی مواجه  شده ام که با شکست ازدواج مواجه شده و ادعا می کنند به زور خانواده یا به خاطر فرار از موقعیت خانواده شان تن به این ازدواج اجباری داده اند . ازدواجهای اجباری شامل موارد زیر میباشد . – دختر و پسری که از سوی پدر و مادر مورد تایید هستند و به عقد هم در می آیند . – دختر و پسری که در زمان تولد بنا بر سنت خانواده نامزد میشوند . – ازدواج هایی که از روی ترحم و ارضای عواطف و نه به خاطر اهداف زنا شویی صورت میگیرد.  – ازدواجهایی که با تفاوت سنی خیلی بال انجام میشود .

وی همچنین فرآیندهای ازدواج را مورد بررسی قرار دادند

فرآیند ازدواج : - بررسی برای انتخاب همسر – برگزاری مراسم عقد – انجام مراسم عروسی

بررسی برای انتخاب همسر : در ایران رسم بر این است که پیشنهاد ازدواج از جانب مرد انجام می شود . بعضی بر این باورند که این امتیازی برای مردان است و زن در انتخاب نقشی ندارد . در حالی که زن می تواند پیشنهاد را قبول یا رد کند .

روشهای مطالعه برای انتخاب همسر:

الف) روش غیر مستقیم : مثل کسب اطلاع از همسایگان ، همکاران ، محل تحصیل و شغل .

حال سوال این است که آیا افردی اطلاع ها را به ما میدهند ، آیا صادقانه عمل می کنند یا سودگیری یا غرض نداشته باشد. ممکن است مساله ای که برای او حایز اهمیت و ارزش باشد ، فرد مورد نظر دارا نباشد .

ب) روش مستقیم :

نظر به اهمیت یکه دین مقدس اسلام برای شناخت قبل از ازدواج قایل است ، بررسی های مستقیم زن و مرد را در صورتی که قصد ازدواج داشته باشند ، مجاز دانسته است . حدیث حضرت محمد (ص): << وقتی خداوند خواستگاری زنی را به دل کسی انداخته باشد ، مانعی نیست که او را بنگرد . >> 

برگزاری مراسم عقد :

مراسم عقد اگر بدون تشریفات باشد بهتر است چون آسیب روانی کمتری به هر دو خانواده وار شده و احترام و امنیت حاکم میگردد

هدف از دوره عقد عبارت است از :

الف ) آشنایی کامل دختر و پسر و ارزیابی نتایج و بررسی های مرحله ای اول ازدواج .

ب ) تصمیم گیری نهایی بر اساس نتایج ارزیابی شده جهت برگزاری مراسم عروسی .

دوره ی عقد نباید آنقدر کوتاه باشد که شناسایی لازم میسر نگردد و نه خیلی طولانی که در صورت تشخیص عدم تناسب ، قطع پیوند ، ضایعه های روحی ، خانوادگی ، اقتصادی ، اجتماعی ، و ... را به همرا داشته باشد .

دوره ی عقد بهتر است سه ماه تا یک سال باشد و زمان خواستگاری و تاریخ ازدواج مشخص شود . در دوره ی عقد ، معاشرت خانوادگی ضروری است که طرفین با فرهنگ و اخلاق خانواده و فامیل آشنا شوند .

برای ازدواج بدون درد سر ، طی مراحل آن و در نهایت تصمیم گیری مناسب ، مشاوران نقش مهمی را می توانند ایفا کنند و می توان با مراجعه به آنها از تخصص و مهارت آنها جهت به دست آوردن بهداشت روانی در محیط زنا شویی بهره مند شد .

تهیه کننده : سمیرا حسینی

/ 0 نظر / 62 بازدید