نبی رحمت (ص)

در این مقطع زمانی، یاد و نام مبارک پیامبر اعظم از همیشه زنده تر است ؛ و این یکی از تدابیر حکمت و الطاف خفیه ی الهی است. امروز امت اسلام و ملت ما بیش از همیشه به پیغمبر اعظم خود نیازمند است ؛ به هدایت او ، به بشارت و انذار او ، به پیام و معنویت او ، و به رحمتی که او به انسان ها درس داد و تعلیم داد. (مقام معظم رهبری)

بی تردید یکی از بزرگترین نعمت هایی که خداوند به انسان ها ارزانی فرمود ، فرستادن پیامبران برای راهنمایی بشر بود.همچنین امت آخر زمان را مورد عنایت بیشتری قرار داد و خاتم مرسلان و سردار پیامبران را برای ارشاد این امت برگزید ، پیامبری که بعثت پر برکتش تمام کائنات را پر باران کرد و ثمرات و نتایج بسیار مثبت و دیرپایی را برای تمام مخلوقات به ارمغان آورد. ( لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولاً من انفسهم یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمة و ان کانو من قبل لفی ضلال مبین ) ، خدا بر اهل ایمان منت گذاشت که رسولی از خود آنها در میان آنان برانگیخت که بر آنها آیات خدا را تلاوت کند و نفوس آنها را از هر نقص و آلایش پاک گرداند و به آنها احکام شریعت و حقایق حکمت بیاموزد ، هر آنچه از آن پیش گمراهی آنان آشکار بود.

اگر انسان ماده پرستی را کنار گذاشته و معنویت را در خودش غالب گرداند به وضوح در می یابد که بعثت پیامبر (ص) و وجود ایشان بزرگترین نعمتی است که خداوند با آن تمام اهل جهان را مورد عنایت قرار داده است.

مسلمان باید محبت واقعی و عشق حقیقی نسبت به پیامبر اکرم (ص) را در قلب خود پیدا کند. نه این که فقط با زبان ادعای محبت کند و در عمل هیچ اثری ار آن وجود نداشته باشد. زیرا چنین محبت زبانی ای در نزد خدا معتبر نیست و او از احوال قلب انسان خوب آگاه است.

خداوند ذکر پیامبر را عبادت قرار داده و به مسلمانان دستور می دهد که به یاد حضرت رسول باشد و همواره به او درود بفرستند. روزی پنج بار در اذان که یکی از بزرگترین شعائر دین است نام مبارک حضرت رسول (ص) تکرار  می شود. در همه ی نمازها نیز شهادت به رسالت آن حضرت و درود و سلام بر ایشان نیز یاد آور همین نکته است که مسلمانان نباید هیچ لحظه ای بدون یاد محبوب حقیقی خود باشد.

بسیاری از عاشقان راستین رسول اکرم (ص) در این زمان نیز هستند که همانند ماهی دور افتاده از آب برای رسیدن به زیارت قبر محبوب حقیقی خود بی تاب هستند و یک لحظه در کنار روضه ی مبارک بودن بر ایشان به منزله ی آب حیات است.

قبل از ظهور اسلام انسان به عناوین مختلفی مورد تحقیر قرار می گرفت. گاهی خودش اسباب تحقیر و خواری خود را مهیا می کرد و با فراموش کردن عظمت و کرامت انسانی ، خود را به پای بت های خودساخته می انداخت و شخصیت خود را در مقابل آنها خورد می کرد. گاهی با زنده به گور کردن دختران بدترین نوع تذلیل انسانی را به نمایش می گذاشت و زمانی را با شراب خواری و از دست دادن عقل و هوش ، خود را از بام شرف انسانیت به پایین پرت می کرد و در هر دو صورت مرتکب انواع جرایم اجتماعی می شد.

پیامبر اکرم (ص) با بیان توحید الهی انسان را با مقام والای انسانیت آشنا ساخت و در پرتو دستورات الهی ، قانونی برای جامعه ی بشری وضع فرمود و با تحریم حکیمانه ی شراب و ممنوعیت زنده به گور کردن دختران شرف و عزت پایمال شده ی انسان را به او باز گرداند.

پیامبر (ص) تمام تعصبات قومی و  قبیله ای و امتیازات نسل و رنگ را ریشه کن نمود و با این کار یکی دیگر از عوامل مهم لذت بشر را از میان برداشت. از سوی دیگر با تعلیمات خود شخصیت و جایگاه حقیقی زن در جامعه شناخته شد و زن که قبل از اسلام مانند زر وزمین جزء مالکیت و دارایی مرد به شمار می آمد و در بعضی مذاهب وادیان فقط وسیله ی لذت جویی بود ، بعد از اسلام به مقام بلند و رفیع «مادر» صعود می کند و رسول خدا (ص) در موردش می فرماید که جنت زیر پای مادران است ؛ به مقام «همسر» می رسد و در احادیث زیادی راجع به رعایت حقوق همسر تأکید شده است ؛ به مقام بلند «دختر» می رسد و رسول خدا (ص) می فرماید هر کس دو دختر داشته باشد و آنها را خوب تربیت کند به جنت خواهد رفت. پیامبر اکرم (ص) در میان تمام مخلوقات دنیا از همه بیشتر محبوب خداوند متعال هستند. خداوند از بین همه ی انسان ها اعم از انبیاء و دیگران فقط به زندگی و جان پیامبر اکرم (ص) قسم یاد فرموده است که این خود دلیل بر محبوبیت ایشان نزد خداوند می باشد.

/ 0 نظر / 12 بازدید