آیا می دانید:

آیا می دانید:

وقتی که به شدت عطسه می کنید،ممکن است یک دنده ی شما بشکند و اگر عطسه ی خود را حبس کنید،ممکن است یک رگ خونی در سر و یا گردن شما پاره شود و بمیرید0

 آیا می دانید:

که فقط پشه ی ماده نیش می زند و از پروتئین خون مکیده شده جهت تخم گذاری استفاده می کند0

آیا می دانید:

که امکان ندارد بتوانید با چشم باز عطسه کنید0

آیا می دانید:

بی خوابی سریعتر از بی غذایی موجب مرگ آدمی می شود0

آیا می دانید:

هر تکه کاغذ را نمی توان بیش از 9 بار تا کرد0

آیا می دانید:

طول قد هر انسان سالم برابر 8 وجب خودشه!!!!

آیا می دانید:

بین جانوران بدون ستون فقرات گروهی هستند که خونشان ابی رنگ است؟

آیا می دانید:

کلمه ی عشق از گیاهی به نام عشقه گرفته شده که دور جفت خود می پیچد و بالا می رود0

آیا می دانید:

اگر تمام رگ های خونی را در یک خط بگذاریم تقریباً 97000 کیلومتر می شود0

آیا می دانید:

حلزون می تواند 3 سال بخوابد0

آیا می دانید

جلیقه ی ضد گلوله،ضد آتش،برف پاک کن ها ی شیشه ی جلوی اتومبیل و چاپگرهای لیزری توسط زنان اختراع شدند0

ایا می دانید:

که رودی در کامبوج شش ماه سال از شمال به جنوب و شش ماه دیگر سال از جنوب به شمال جریان دارد0

آیا می دانید:

سوسکها تا 9 روز پس از ،از دست دادن سرشان قادر به زنده ماندن هستند و تنها به این دلیل میمیرند که نمیتوانند چیزی بخورند0

آیا می دانید:

خوک ها به لحاظ فیزیک بدنی ،قادر به دیدن آسمان نیستند0

آیا می دانید:

جویدن آدامس هنگام خورد کردن پیاز،مانع از اشک ریزی شما می شود0

آیا می دانید:

که مار می تواند تا نیمساعت بعد از قطع شدن سرش نیش بزند0

آیا می دانید:

عمومی ترین نام در جهان محمد است0

آیا می دانید:

که آب داغ زودترازآب سرد یخ می زند0

گردآوری: صبا رحمن شیخه

/ 0 نظر / 16 بازدید