عفاف و حجاب

گفتمان حجاب و عفاف

از ابتدای جلسه آقای داداش زاده رئیس اداره تبلیغات اسلامی مهاباد ضمن خیر مقدم و تشکر از استاد گرامی سرکار خانم صلحب گلابی و مربیان قرانی و اعضای هسته فرهنگی سراج و نیز مدیران موسسات قرانی اظهار نمودند: اداره تبلیغات اسلامی مانند ارگان­های فرهنگی دیگر بیشتر در باب فرهنگی که حجاب و عفاف یکی از عناوین آن است مشارکت فعال دارد. البته چندین سال است که گفتمان­های دینی در این زمینه در مدارس و دانشگاهها و موسسات و مراکز فرهنگی به اجرا در می آید. وی در ادامه افزود: در واقع هدف از برگزاری گفتمانها آرامش فکری و ذهنی مخاطبان است. سپس سرکار خانم صاحب گلابی استاد بزرگوار این گفتمان با عنوان حجاب و عفاف به ایراد سخنرانی پرداختند. وی ابتدا سوالاتی را مطرح نمودند، 1ـ آیا عفاف مقدم است یا حجاب؟ 2ـ آیا حجاب مختص مسلمانان است و یا مللهای مختلف نیز حجاب داشته اند؟ وی در این باره اشاره نمود: اگر نگاهی به فیلم های تلویزیونی داشته باشیم می بینیم که قبل از ادیان نیز پوشش حجاب وجود داشته است. در دین یهود دختران حق صحبت با غیر را نداشته اند. علت برداشت حجاب استعمارگران و مبارزه آنان با حجاب است.

همچنین برکناری حجاب زمینه هوی و هوس و شیطان را پیش خواهد آورد و متاسفانه امروزه زن وسیله تبلیغ شده است. در دین مسیحیت نیز راهبه ها حجاب را به طور کامل رعایت می کردند و فقط صورت آن قابل روئت بود و مابقی بدن پوشیده می ماند.  خانم گلابی در ادامه سخنانش افزود: در دین مبین اسلام در سوره نور و احزاب به حجاب اشاراتی کلی شده است. حتی به شخص پیامبر اسلام (ص) . وی همچنین درباره فلسفه حجاب نیز مواردی را عنوان کردند ؛ در این مورد باید حیا و عفت شناخته شود، تا اینکه شخص از آزار و اذیت به دور باشد و در واقع سپری است در برابر نگاه نامحرم. مقصرین در رابطه با بی حجابی چه کسانی هستند؟ دولت ، خانواده و ... کدام یک ؟ بی حجابی در واقع از هم پاشیدن بنیان خانواده است و استعمارگران روابط را عادی تلقی می کنند . فرهنگ سازی باید ابتدا از خانواده شروع شود و فرزندان را به رعایت پوشش اسلامی عادت دهیم و مقداری هم خودمان مقصریم در امر مهم اسلام یعنی امر به معروف و نهی از منکر. 

 وی در پایان به سوالات شرکت کنندگان در جلسه پاسخ گفت.و نیز مدیران موسسات قرانی اظهار نمودند: اداره تبلیغات اسلامی مانند ارگان­های فرهنگی دیگر بیشتر در باب فرهنگی که حجاب و عفاف یکی از عناوین آن است مشارکت فعال دارد. البته چندین سال است که گفتمان­های دینی در این زمینه در مدارس و دانشگاهها و موسسات و مراکز فرهنگی به اجرا در می آید. وی در ادامه افزود: در واقع هدف از برگزاری گفتمانها آرامش فکری و ذهنی مخاطبان است. سپس سرکار خانم صاحب گلابی استاد بزرگوار این گفتمان با عنوان حجاب و عفاف به ایراد سخنرانی پرداختند. وی ابتدا سوالاتی را مطرح نمودند، 1ـ آیا عفاف مقدم است یا حجاب؟ 2ـ آیا حجاب مختص مسلمانان است و یا مللهای مختلف نیز حجاب داشته اند؟ وی در این باره اشاره نمود: اگر نگاهی به فیلم های تلویزیونی داشته باشیم می بینیم که قبل از ادیان نیز پوشش حجاب وجود داشته است. در دین یهود دختران حق صحبت با غیر را نداشته اند. علت برداشت حجاب استعمارگران و مبارزه آنان با حجاب است. همچنین برکناری حجاب زمینه هوی و هوس و شیطان را پیش خواهد آورد و متاسفانه امروزه زن وسیله تبلیغ شده است. در دین مسیحیت نیز راهبه ها حجاب را به طور کامل رعایت می کردند و فقط صورت آن قابل روئت بود و مابقی بدن پوشیده می ماند.  خانم گلابی در ادامه سخنانش افزود: در دین مبین اسلام در سوره نور و احزاب به حجاب اشاراتی کلی شده است. حتی به شخص پیامبر اسلام (ص) .

 وی همچنین درباره فلسفه حجاب نیز مواردی را عنوان کردند ؛ در این مورد باید حیا و عفت شناخته شود، تا اینکه شخص از آزار و اذیت به دور باشد و در واقع سپری است در برابر نگاه نامحرم. مقصرین در رابطه با بی حجابی چه کسانی هستند؟ دولت ، خانواده و ... کدام یک ؟ بی حجابی در واقع از هم پاشیدن بنیان خانواده است و استعمارگران روابط را عادی تلقی می کنند . فرهنگ سازی باید ابتدا از خانواده شروع شود و فرزندان را به رعایت پوشش اسلامی عادت دهیم و مقداری هم خودمان مقصریم در امر مهم اسلام یعنی امر به معروف و نهی از منکر.  وی در پایان به سوالات شرکت کنندگان در جلسه پاسخ گفت.

/ 0 نظر / 72 بازدید